Studentkraft idag.
Konkurrenskraft
i framtiden.

Genom Studentkraft kan ni ta del av kunskap från Uppsala universitet och få nya insikter som utvecklar er verksamhet. Som en del i utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant erfarenhet och ni får en genomlysning av er problemställning och möjlighet att knyta tidig kontakt med potentiella framtida medarbetare.

”Sannolikt har de flesta företag något att vinna på ett studentprojekt av det här slaget. När vi lyckas med en bra definition och en tydlig avgränsning får vi tillbaka mycket för en liten insats.”
– Maria Murby, Manager Allergen Component Development, Thermo Fisher Scientific

Kan vi hjälpa dig?