Ingenjörsstudenternas idéer blir till verklighet i framtidens mobilitetshus

Hur ser egentligen framtidens parkeringshus ut?  Det var frågan en grupp ingenjörsstudenter från Uppsala universitet hjälpte Uppsala Parkerings AB med. Studenterna kom fram till en lösning med smart teknik för laddning av elbilar, installerade solceller i kombination med olika lagringstekniker. 

“Det absolut mest lärorika var att inse hur mycket vi faktiskt kan om ämnet. Det var också roligt och nytt att lösa en uppgift utan facit.” – säger Magdalena Wiksten, en av studenterna som genomförde projektet.

En sommar senare används stundernas arbete som stöd i beslutsfattandet om det pågående byggandet av mobilitetshuset i Rosendal. Dessutom ser uppdragsgivaren gärna att studenterna fortsätter vara en del av projektet om möjligt, även om deras kandidatuppsats för universitetet är publicerad och klar.

“Studenternas arbete ligger idag till grund för vårt arbete med att bygga framtidens mobilitetshus”, säger Nina Gustafsson-Hasseine från Uppsala parkering.

Stiftelsen Stuns Energi handledde studentgruppen i arbetet. Detta ingår i stiftelsens projekt Uppsala energy stories som har som syfte att delegera projektarbeten med utgångspunkt i pågående eller planerade verkliga projekt, till studenter på universitetet.

“Stuns energi var ett perfekt bollplank att diskutera olika tekniker och lösningar med.”- säger Magdalena.