Resultat som kan leda till stora energibesparingar

Studentprojektet resulterade i ny metod för att preparera konstgräsplaner. Metoden kan ge både säkrare och bättre fotboll, och samtidigt spara mycket pengar.

Konstgräs är idag ett vanligt underlag på fotbollsplaner som möjliggör utomhusaktiviteter längre tid på året än naturligt gräs. Men konstgräsplanerna har varit hårda, hala och svårspelade under de kalla månaderna i Uppsala, trots uppvärmning med värmeslingor.

En grupp studenter fick i uppdrag av Sportfastigheter AB att undersöka problemet och föreslå möjliga lösningar. Det visade sig att det var det understa lagret av konstgräset som frös, vilket bestod av sand. Som lösning föreslog studenterna bl.a. att denna sand skulle bytas ut mot impregnerad sand, så kallad hydrofob sand, vilken binder vatten mycket sämre.

Idag arbetar Sportfastigheter med att införa och testa studenternas förslag. Den första installationen i världen kommer att testas på Stenhagens idrottsplats.

– Det långsiktiga målet är att alla som värmer upp sina planer i dagsläget kan slippa det genom att lägga den impregnerade sanden istället. Det skulle spara mycket energi, säger Emma Ytterström, projektledare på Stuns.