Studentprojektet ledde till nya idéer och medarbetare

Genom att anlita studenter från Uppsala universitet fick Scila både nya medarbetare och nya idéer för vidare utveckling av sitt övervakningssystem för säker börshandel. 

Scila AB jobbar med realtidsövervakning av börssystem för säker börshandel. I det här projektet jobbade studenter på Uppsala universitet med att utveckla metoder för att snabbt och effektivt identifiera bedrägerier och fel i börshandelstransaktioner. Applikationen studenterna utvecklade läser först in den stora mängd data företagets övervakningssystem kontinuerligt samlar in och använder sen informationen på ett smart sätt för att identifiera bedrägerier och fel.

– Studenterna hjälpte oss med metodutveckling för att kategorisera och använda insamlad data. Deras arbete gav oss många nyttiga erfarenheter som vi nu bygger vidare på, berättar Gustav Tano, utvecklare på Scila AB, som själv gick projektkursen när han läste på Uppsala universitet.

Två av studenterna har dessutom fortsatt att jobba på Scila efter projektets slut.

– Vi som företag är alltid på jakt efter duktiga utvecklare och studenterna behöver ett sätt att hitta ut i arbetslivet, det blir en win-win-situation och vi kommer definitivt att köra fler studentprojekt igen, säger Gustav.