Examensarbete i byggteknik

Har ni nytta av studenter som kan bidra med sin kunskap inom hållbart byggande för både stad, enskilda hus och byggnadsdelar? Studenter som använder digitala verktyg för att rita upp 3-dimensionella modeller, som  studerat kurser såsom Energieffektiva byggnader, Förvaltning och underhåll av befintliga byggnader, Byggnadskonstruktion och Projektledning.
Då kan kursen för examensarbete i byggteknik vara något för er som uppdragsgivare! I kursen tillämpar studenterna sina kunskaper inom byggteknik, genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift utifrån en relevant problemställning.
 

Vad får uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren får en genomlysning av sin problemställning av en eller två studenter som under ca 10 veckor på våren, gör sitt examensarbete i årskurs 3 av 3 vid högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik.

Hur går det till?

Problemställningen anmäls via studentkraft.uu.se och stäms först av med kursansvarig för att kontrollera att problemställningen ligger på en relevant och rimlig nivå. Intresserade studenter kontaktar uppdragsgivaren om att genomföra examensarbetet och utformar en projektplan som stäms av med uppdragsgivaren. Att ta fram och begränsa frågeställningen är en del av arbetet för studenterna och det sker även i samverkan med universitetet.

 

Vad krävs av uppdragsgivaren?

  • En tydlig problemställning (på svenska eller engelska).
  • Ge student(er) tillgång till data och information som behövs för att besvara problemställningen.
  • En handledare. Handledaren på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget och kunna erbjuda kontinuerlig handledning, dvs minst ca en 1/2 timme varannan vecka under projektets gång. Handledningen kan ske på distans.

 

Beskrivning

Studenter som läser till högskoleingenjörer i byggteknik, har en bred utbildning med ett fokus på hållbar och energieffektiv byggteknik, där kunskaperna spänner mellan såväl byggnadsmaterial, BIM som regelverk för vårt byggande.

Exempel på tidigare examensarbeten:   Att klimatdeklarera byggnader,  Social hållbarhet i renoveringsprocessen,  Konvertering av outnyttjade ytor till bostäder,  Vägen mot en integration av BIM och Internet of Things,  Gröna obligationer: Främjar utvecklingen av miljöcertifiering av fastigheter

 

 

 

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TE412

Kursanmälan öppnar: 16 nov 2022

Har ni nytta av studenter som kan bidra med sin kunskap inom hållbart byggande för både stad, enskilda hus och...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.