Examensarbete i medicinsk teknik

Arbetar ditt företag  med att utveckla, förbättra eller ta hand om medicinsk tekniska produkter? Studenter från högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik passar dig som vill vara med och utveckla framtidens sjukvård och bidra till bättre hälsa och livskvalité. Du som uppdragsgivare ges här möjlighet att få hjälp med att utveckla och besvara en problemställning av en eller två högskoleingenjörsstudenter i medicinsk teknik som går sista terminen på sin utbildning.

Vad får uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren får en genomlysning av sin problemställning av en eller två studenter som under ca 10 veckor gör sitt examensarbete i årskurs 3 av 3 vid högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik.

Hur går det till?

Problemställningen anmäls via studentkraft.uu.se och stäms först av med kursansvarig för att kontrollera att frågeställningen ligger på en relevant och rimlig nivå. Därefter delas problemställningen med studenter på programmet. Intresserade studenter kontaktar uppdragsgivaren för kommunikation om att genomföra projektet tillsammans och i mer detalj precisera vad projektet innebär och utforma en projektplan. Att ta fram och begränsa frågeställningen är en del av arbetet för studenterna och det sker även i samverkan med universitetet för att verifiera att projektet har för studenternas utbildning en relevant tekniknivå.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

  • En tydlig problemställning (på svenska eller engelska).
  • Ge student(er) tillgång till data och information som behövs för att besvara problemställningen.
  • En handledare. Handledaren på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget och kunna erbjuda kontinuerlig handledning, dvs minst ca en 1/2 timme per vecka under projektets gång. Handledningen kan ske på distans.

Beskrivning

I examensarbetet ska studenten arbeta med en uppgift som är relevant för högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik. Uppgiften ska vara så vald att kunskaper från tidigare kurser kan tillämpas, men också breddas och fördjupas. Detta genom att studenten får söka och tillgodogöra sig ny kunskap som är  nödvändig för att ta fram en lösning till problemställningen som examensarbetet/projektet är baserat på.

Efter godkänd examensarbete skall studenten kunna:

  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
  • tillämpa förvärvade kunskaper
  • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
  • visa ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

 

Exempel på tidigare examensarbeten: En jämförande studie mellan engångs- och flergångsbronkoskop ur ett kostnadseffektivt perspektiv, Interaktiv digital utbildning för gasansvariga inom Region Uppsala, Framställning av magnetisk polymerkomposit, Prioritering av förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning, Evaluation of Use and limitations of ProbeHunter in Västmanland Region.

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TM119

Kursanmälan öppnar: 10 nov 2022

Arbetar ditt företag  med att utveckla, förbättra eller ta hand om medicinsk tekniska produkter? Studenter från högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.