Projekt i tillämpad fysik

I period 2 (221028 – 230116), går kursen “Projekt i tillämpad fysik” (1FA492) för sistaårsstudenter på civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (F-programmet) och vi letar nu efter spännande projektidéer, lämpliga för studenter som arbetar heltid med detta under ca 10 veckors tid (15-poängskurs). Arbetet utförs helst av grupper om 2-3 studenter, men kan också genomföras av en student enskilt.

Vad får uppdragsgivaren?

Studenterna förväntas utföra avancerat arbete inom någon tillämpad-fysikapplikation innefattande t ex komponentdesign, beräkningar, simuleringar, analysarbete, hypotestestning etc. Tidigare beställare har uttryckt stor uppskattning för studenternas insatser att utreda och besvara specifika frågeställningar.

Hur går det till?

Studenterna inleder period 2 med att utarbeta en projektplan och tidplan för arbetet. Därefter arbetar de självständigt med uppgifterna under perioden, med handledaren (tillika beställaren) som mentor. Beroende på projektets utformning, studenternas förkunskaper inom det specifika området etc kommer studenterna kunna arbeta mer eller mindre självständigt, där vi av erfarenhet vet att handledningstiden kan variera (från enstaka timmar per vecka till betydligt mer).

Vid tre tillfällen lämnas statusrapporter in till lärarna för att utvärdera hur projektet framskrider jämfört med plan och beskriva hur avvikelser hanteras. En preliminärrapport, som gärna ska ha lästs av handledaren först, lämnas in av studenterna innan jul och lärarna på kursen ger återkopplingar.  Det slutförda arbetet presenteras såväl skriftligt som muntligt, varvid studenterna också opponerar på en annan grupps projektarbete. Den slutgiltiga rapporten ska ha itererats med handledaren innan inlämning. Med handledarens godkännande publiceras rapporten därefter ev i DIVA.

 

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren/handledaren ska i ett första skede skicka in en projektbeskrivning, som behöver granskas av lärarna för att säkerställa att projektet gör det möjligt för studenterna att uppfylla kursmålen, att det är på en lämplig nivå och har rimliga avgränsningar i tid och omfattning. 

Därefter förväntas uppdragsgivaren/handledaren dela med sig av information/underlag/data till studenterna i samband med projektstart, samt vara tillgänglig för handledning under projektets gång.

Uppdragsgivaren/handledaren förävntas stötta studenterna med kontinuerlig guidning för att säkerställa projektets framdrift, samt läsa och ge återkoppling på projektrapporter (preliminärrapport och slutrapport).

Beskrivning

Vi är ute i god tid för att hitta lämpliga projekt och ber er att om möjligt börja skicka in förslag redan nu, även om sista anmälningsdag är först 2021-10-01. Om ni har frågor är ni varmt välkomna att höra av er.

Formulär för anmälning av projektidéer finns på: http://bit.ly/ProjectDescription

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-3 per projekt

Nivå: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, sista året

Kurskod: 1FA492

Kursanmälan öppnar: 31 maj 2022

I period 2 (221028 – 230116), går kursen “Projekt i tillämpad fysik” (1FA492) för sistaårsstudenter på civilingenjörsutbildning i teknisk fysik...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.