Projektarbete i miljö- och vattenteknik

Vill ni hjälp av en eller två studenter som kan genomföra ett kortare (10 veckor) arbete vid ert företag? Då kan ni anlita studenterna inom kursen Projektarbete i miljö- och vattenteknik.

Vad får uppdragsgivaren?

Under en relativt kort projekttid ska ingenjörsstudenterna genomföra ett projekt som har direkt koppling till uppdragsgivarens verksamhet och ämnesområdet miljö- och vattenteknik. Projektet kan vara allt från en avancerad litteraturstudie till laboratorieförsök och fältarbete och ska kunna genomföras under 7-10 veckors tid. Ett projektarbete är ett bra sätt att snabbt genomföra ett projekt tillsammans med en student, men också kräver att uppdragsgivaren har en väldefinierad problemställning. Projektkursen läses vanligtvis av studenter i årskurs 4 och 5, de tvåsista åren i utbildningen.

Hur går det till?

Problemställningen anmäls via studentkraft.uu.se och stäms först av med kursansvarig för att kontrollera att frågeställningen ligger på en relevant och rimlig nivå. Därefter görs en annons av den kursansvariga för att rekrytera en eller två studenter till projektet. Eftersom kursen är valfri för studenterna behöver studenter identifieras som kan vara intresserade av projektet. Om studenter väljer ert projekt får ni en bekräftelse och kontakt etableras.

Efter studenter visar intresse i projektet preciseras problemställning och projektplan i dialog med studenterna. Det är en förutsättning att studenterna har ett underlag att börja arbeta med vid projektstart och att kursansvarig kan bedöma om projektet håller en relevant tekniknivå. Att ta fram och begränsa frågeställningen är en del av arbetet för studenterna. Uppdragsgivaren och projektgruppen träffas i regel vid projektstart, halvtid och slutrapportering eller vid behov.

 

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren behöver kunna

  • Precisera en tydlig problemställning (på svenska eller engelska).
  • Ha en kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.
  • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar, räkna i grova drag med 3-4 möten och gärna ett besök för studenterna på arbetsplatsen.

Beskrivning

Kursplan: https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kKod=1TV009

Uppdragets längd: 7 eller 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Masternivå

Kurskod: 1TV019 (7 veckor) eller 1TV009 (10 veckor)

Kursanmälan tas emot löpande

Vill ni hjälp av en eller två studenter som kan genomföra ett kortare (10 veckor) arbete vid ert företag? Då...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.