Självständigt arbete i elektroteknik

Vilket projekt vill du att morgondagens ingenjörer ska jobba med hos er?
I denna obligatoriska kurs vid Uppsala universitetet ges både offentliga och privata aktörer möjlighet att få problemställningar genomarbetade av teknologstudenter som läser elektroteknik.
Projektet teknologstudenterna skall arbeta med skall komma från offentlig eller privat organisation och vara baserat på en verklig problemställning från dessa aktörer.
Kursmålen är att fördjupa och utveckla teknologstudenternas färdigheter i att planera och genomföra projekt utifrån mål, metod, tidsplan och budget. Teknikområdena skall ligga inom områdena elektricitetsteknik, elektroteknik och elektromagnetism, med fokus är på projektorganisationen och planeringen.
 
Image by sethink from Pixabay

Vad får uppdragsgivaren?

 • Ett genomarbetat projekt inom en specificerad problemställning
 • 4-6 teknologer, under 10 veckor
 • 600-1500 arbetstimmar

Uppdragsgivaren får en genomlysning av sin problemställning av en grupp under 10 veckor. I grova drag kan man räkna med att 6-7 veckors heltidsarbete ägnas åt själva projektarbetet och 3-4 veckor går till övriga moment som projektplan, redovisning, rapportskrivning och uppstart/avslutning.

 

Hur går det till?

Problemställningen anmäls via studentkraft.uu.se och stäms först av med handledaren/kursansvarig för att kontrollera att frågeställningen ligger på en relevant och rimlig nivå. Därefter preciseras problemställning och projektplan i dialog med studenterna. Det är en förutsättning att studenterna har ett underlag att börja arbeta med vid projektstart och att kursansvarig kan bedöma om projektet håller en relevant tekniknivå. Att ta fram och begränsa frågeställningen är en del av arbetet för studenterna. Matchningen av studentgrupp och problemställning ansvarar kursansvarig för. Om en studentgrupp väljer ert problem får ni en bekräftelse och kontakt etableras. Uppdragsgivaren och projektgruppen träffas i regel vid projektstart, halvtid och slutrapportering eller vid behov.

Exempel på projektinriktningar inom Elektricitetsteknik, Elektroteknik och Elektromagnetism är:

 • Vindenergi
 • Vågenergi
 • Solenergi
 • Elfordon (Elmotor. Växelriktare. Motorstyrning. Mätteknik. Batteri/Energilagring).
 • Elnät, System, Grid (Mätning. Övervakning. Optimering. Lokala nät.)
 • Högspännings-/Kraftsystem (Elektromagneter. Röntgen/Medicin. Acceleratorer.)
 • Elektromagnetiska fält (i mycket bred bemärkelse).

Vad krävs av uppdragsgivaren?

 • En tydlig problemställning (på svenska eller engelska).
 • En kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.
 • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar, räkna i grova drag med 3-4 möten och gärna ett besök för studenterna på arbetsplatsen.

Beskrivning

Kursplan https://uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kKod=1TE708&lasar=

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Civilingenjörs- och Master-programmen

Kurskod: 1TE708

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2022

Vilket projekt vill du att morgondagens ingenjörer ska jobba med hos er? I denna obligatoriska kurs vid Uppsala universitetet ges...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.