Självständigt arbete i VA-system

Vill ni hjälp av fyra till sex studenter som kan genomföra ett 
kortare (10 veckor) arbete om VA-system vid ert företag? Då kan ni anlita studenterna
inom kursen "Val av VA-system".

Vad får uppdragsgivaren?

Under projekttiden ska ingenjörsstudenterna genomföra ett projekt inom VA (vatten och avlopp). Projektarbetet inom områden för dricksvatten, kommunalt- och industriellt avloppshantering, små avlopp och resursåtervinning är välkomna. Projektet kan vara allt från en avancerad litteraturstudie till laboratorieförsök och fältarbete och ska kunna genomföras under 7-10 veckors tid. Ett projektarbete är ett bra sätt att snabbt genomföra ett projekt tillsammans med en studentgrupp, men också kräver att uppdragsgivaren har en väldefinierad problemställning. Projektkursen läses av studenter i årskurs 4 och 5, de tvåsista åren i utbildningen.

Hur går det till?

Problemställningen anmäls via studentkraft.uu.se och stäms först av med kursansvarig för att kontrollera att frågeställningen ligger på en relevant och rimlig nivå. Kursen ges på hösten, så projekt som anmäls på våren eller efter kursstart på hösten kommer först att användas nästkommande tillfället.

Efter projektet tilldelas en studentgrupp preciseras problemställning och projektplan i dialog med studenterna. Det är en förutsättning att studenterna har ett underlag att börja arbeta med vid projektstart och att kursansvarig kan bedöma om projektet håller en relevant tekniknivå. Att ta fram och begränsa frågeställningen är en del av arbetet för studenterna. Uppdragsgivaren och projektgruppen träffas i regel vid projektstart, halvtid och slutrapportering eller vid behov.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren behöver kunna

  • Precisera en tydlig problemställning (på svenska eller engelska).
  • Ha en kontaktperson. Kontaktpersonen på företaget behöver vara insatt i problemet och genuint intresserad av uppdraget.
  • Delta vid möten när behov uppstår. Antal möten varierar, räkna i grova drag med 3-4 möten och gärna ett besök för studenterna på arbetsplatsen.

Beskrivning

Kursens syfte är att ge god helhetssyn och analysförmåga av samhällets vatten- och avloppssystem och därigenom en god grund för en framtida verksamhet som ingenjör inom området. Ett annat syfte är att träna studenterna i att självständigt planera och genomföra ingenjörsmässiga projekt utifrån mål, metod, och tidsplan. Föreläsningar, seminarier och gruppövningar förbereder studenterna för att kunna analysera uppbyggnaden av samhällets VA-system, dvs deras flöden av vatten, växtnäring och föroreningar, hälsorelaterade risker samt deras påverkan på resurser och miljö. Projektarbetet inom område för dricksvatten, kommunalt- och industriellt avloppshantering, små avlopp och resursåtervinning är välkommen. Utöver det specifika projektinnehållet läggs stor vikt på kommunikation, samarbete, projektstyrning och presentationsteknik.

Kursen ingår Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Denna kurs ges av SLU.

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Master

Kurskod: TE0021

Kursanmälan öppnar: 17 jan 2022

Vill ni hjälp av fyra till sex studenter som kan genomföra ett kortare (10 veckor) arbete om VA-system vid ert...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert och lagenligt sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig.