Om Studentkraft

Uppsala universitet är Sveriges och Nordens första universitet – grundat 1477 – och rankas som ett av världens 100 främsta. Här finns mer än 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Universitetets nästan 5 000 forskare och lärare bedriver världsledande forskning och erbjuder ett nära på gränslöst utbud av utbildning.

Studentkraft idag, konkurrenskraft i framtiden

Det är viktigt för universitet, studenter och samhälle att utbildningen har nära koppling till näringslivets behov. Därför genomförs många projektkurser med skarpa uppdrag från näringsliv och samhälle. Syftet med studentkraft är att förenkla processen för externa parter att anmäla uppdrag. Linköpings universitet har utvecklat plattformen Studentuppdrag.se, där näringsliv kan anmäla uppdrag som genomförs av studenter inom ramen för deras utbildning. Studentkraft är en kopia av Linköpings universitets Studentuppdrag.se som anpassats för Uppsala universitets behov.

På studentkraft matchas skarpa uppdrag från näringslivet med studenter på ett enkelt och effektivt sätt. Vår målsättning är att vässa formerna och öka antalet samarbeten mellan universitetet, näringsliv och samhälle ordentligt.

Utvecklingen av denna sidan har
finansierats med medel från Tillväxtverket.

Vill du veta mer?