Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Områden öppna för anmälan just nu


Uppdragsanmälan stängd – anmäl intresse


Självständigt arbete i teknisk fysik

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TE664

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2021

I programmet teknisk fysik finner du några av Sveriges bästa ingenjörsstudenter. Om ditt företag har en problemställning och behöver hjälp...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i VA-system

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Master

Kurskod: TE0021

Kursanmälan öppnar: 17 jan 2022

Vill ni hjälp av fyra till sex studenter som kan genomföra ett kortare (10 veckor) arbete om VA-system vid ert...

Anmäl intresse

Projekt i tillämpad fysik

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-3 per projekt

Nivå: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, sista året

Kurskod: 1FA492

Kursanmälan öppnar: 31 maj 2022

I period 2 (221028 – 230116), går kursen “Projekt i tillämpad fysik” (1FA492) för sistaårsstudenter på civilingenjörsutbildning i teknisk fysik...

Anmäl intresse

Examensarbete i byggteknik

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TE412

Kursanmälan öppnar: 16 nov 2022

Har ni nytta av studenter som kan bidra med sin kunskap inom hållbart byggande för både stad, enskilda hus och...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik (Kandidatarbete)

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TV017

Kursanmälan öppnar: 1 sep 2022

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik har både bredd och spets inom teknik, miljö och vatten.  Uppdragsgivare ges här...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i elektroteknik

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Civilingenjörs- och Master-programmen

Kurskod: 1TE708

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2022

Vilket projekt vill du att morgondagens ingenjörer ska jobba med hos er? I denna obligatoriska kurs vid Uppsala universitetet ges...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i teknisk fysik med materialvetenskap

Uppdragets längd: 11 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TM000

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2022

Under tredje året på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap genomför studenterna ett större projektarbete. Projekten utförs av grupper om...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i kemiteknik

Uppdragets längd: 11 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TM001

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2022

Under tredje året på Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik genomför studenterna ett större projektarbete. Projekten utförs av grupper om 4-5 studenter i...

Anmäl intresse

Självständigtarbete i Energisystem

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1FA311

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2022

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i Energisystem har både bredd och spets inom teknik, energi och miljö.  Uppdragsgivare ges här möjlighet att...

Anmäl intresse

Ta del av framtidens ingenjörer

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 2-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: –

Kursanmälan öppnar: 18 jun 2023

Uppdragsgivare ges här möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande arbete av ingenjörsstudenter som självständigt arbetar med uppdragsgivarens problemställning...

Anmäl intresse

Industriellt utvecklingsprojekt

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Master

Kurskod: 1TM116

Kursanmälan öppnar: 25 feb 2023

Studenterna från Masterprogrammet i Industriell ledning och Innovation kommer att bli innovatörer som kan kombinera en djup förståelse för teknik...

Anmäl intresse