Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Uppdragsanmälan stängd – anmäl intresse


Självständigt arbete i elektroteknik

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Civilingenjörs- och Master-programmen

Kurskod: 1TE708

Kursanmälan öppnar: 1 Nov 2019

Vilket projekt vill du att morgondagens ingenjörer ska jobba med hos er? I denna obligatoriska kurs vid Uppsala universitetet ges...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i materialvetenskap

Uppdragets längd: 11 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TM000

Kursanmälan öppnar: 1 Nov 2019

Under tredje året på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap genomför studenterna ett större projektarbete. Projekten utförs av grupper om...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i kemiteknik

Uppdragets längd: 11 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TM001

Kursanmälan öppnar: 1 Nov 2019

Under tredje året på Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik genomför studenterna ett större projektarbete. Projekten utförs av grupper om upp till fem...

Anmäl intresse

Ta del av framtidens ingenjörer

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 2-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: –

Kursanmälan öppnar: 1 Nov 2019

Uppdragsgivare ges här möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande arbete av ingenjörsstudenter som självständigt arbetar med uppdragsgivarens problemställning...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i teknisk fysik

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TE664

Kursanmälan öppnar: 1 Nov 2019

I programmet teknisk fysik finner du några av Sveriges bästa ingenjörsstudenter. Om ditt företag har en problemställning och behöver hjälp...

Anmäl intresse

Självständigtarbete i Energisystem

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1FA311

Kursanmälan öppnar: 1 Nov 2020

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i Energisystem har både bredd och spets inom teknik, energi och miljö.  Uppdragsgivare ges här möjlighet att...

Anmäl intresse

Industriellt utvecklingsprojekt

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Master

Kurskod: 1TM116

Kursanmälan öppnar: 25 feb 2020

Studenterna från Masterprogrammet i Industriell ledning och Innovation kommer att bli innovatörer som kan kombinera en djup förståelse för teknik...

Anmäl intresse