Låt studenter genomföra uppdrag i din verksamhet

Sökresultat

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik (Kandidatarbete)

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TV017

Anmäl uppdrag senast: 31 dec 2021

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik har både bredd och spets inom teknik, miljö och vatten.  Uppdragsgivare ges här...

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete i miljö- och vattenteknik

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Master

Kurskod: 1TV962

Kursanmälan tas emot löpande

Arbetar ditt företag  med miljö- och vattenteknikfrågor? Studenter från civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik passar dig som vill vara med...

Anmäl ett uppdrag

Examensarbete i medicinsk teknik

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TM119

Kursanmälan öppnar: 8 dec 2020

Arbetar ditt företag  med att utveckla, förbättra eller ta hand om medicinsk tekniska produkter? -, klimat- och miljöfrågor? Studenter från...

Anmäl intresse

Examensarbete i byggteknik

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TE412

Kursanmälan öppnar: 16 nov 2020

Har ni nytta av studenter som kan bidra med sin kunskap inom hållbart byggande för både stad, enskilda hus och...

Anmäl intresse

Industriellt utvecklingsprojekt

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Master

Kurskod: 1TM116

Kursanmälan öppnar: 25 feb 2021

Studenterna från Masterprogrammet i Industriell ledning och Innovation kommer att bli innovatörer som kan kombinera en djup förståelse för teknik...

Anmäl intresse

Examensarbete i energisystem

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: master

Kurskod: 1FA392

Kursanmälan tas emot löpande

Arbetar ditt företag  med energi-, klimat- och miljöfrågor? Studenter från civilingenjörsprogrammet i energisystem passar dig som vill vara med och...

Anmäl ett uppdrag

Projektarbete i Energisystem

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-3

Nivå: master

Kurskod: 1FA391

Kursanmälan tas emot löpande

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i Energisystem har både bredd och spets inom energi och miljö. Uppdragsgivare ges här möjlighet att få...

Anmäl ett uppdrag

Självständigtarbete i Energisystem

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1FA311

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2020

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i Energisystem har både bredd och spets inom teknik, energi och miljö.  Uppdragsgivare ges här möjlighet att...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i teknisk fysik

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TE664

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2020

I programmet teknisk fysik finner du några av Sveriges bästa ingenjörsstudenter. Om ditt företag har en problemställning och behöver hjälp...

Anmäl intresse

Projektarbete i miljö- och vattenteknik

Uppdragets längd: 7 eller 10 v

Antal studenter: 1-2

Nivå: Masternivå

Kurskod: 1TV019 (7 veckor) eller 1TV009 (10 veckor)

Kursanmälan tas emot löpande

Vill ni hjälp av en eller två studenter som kan genomföra ett kortare (10 veckor) arbete vid ert företag? Då...

Anmäl ett uppdrag

Självständigt arbete i kemiteknik

Uppdragets längd: 11 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TM001

Kursanmälan öppnar: 2 nov 2020

Under tredje året på Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik genomför studenterna ett större projektarbete. Projekten utförs av grupper om 4-5 studenter i...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i materialvetenskap

Uppdragets längd: 11 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Kandidat

Kurskod: 1TM000

Kursanmälan öppnar: 2 nov 2020

Under tredje året på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap genomför studenterna ett större projektarbete. Projekten utförs av grupper om...

Anmäl intresse

Självständigt arbete i elektroteknik

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Civilingenjörs- och Master-programmen

Kurskod: 1TE708

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2020

Vilket projekt vill du att morgondagens ingenjörer ska jobba med hos er? I denna obligatoriska kurs vid Uppsala universitetet ges...

Anmäl intresse

Ta del av framtidens ingenjörer

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 2-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: –

Kursanmälan öppnar: 1 nov 2020

Uppdragsgivare ges här möjlighet att få hjälp med ett mer omfattande arbete av ingenjörsstudenter som självständigt arbetar med uppdragsgivarens problemställning...

Anmäl intresse